CHÙM THƠ TẶNG BẠN THƠ – LÊ GIAO VĂN

0
82

                               Lê Thiên Minh Khoa và Lê Giao Văn

HẠNH NGỘ
 
Tặng  Lê Thiên Minh Khoa  và  Bùi Quang Châu  
 
              Tình mơ nâng cốc chúc mừng
Viễn du một trận trùng phùng sông Dinh
               Một thời dầm dãi phố tình
Ngàn chai cũng cạn gởi mình vào thơ 
 
Bà Rịa, 22.3.18   
       
LẠI TƯƠNG TỬU
                                                                                                                                                                                    Tặng Lê Thiên Minh Khoa
 
Không có gì để nói nữa
                                      Khoa ơi!
Hơn ba mươi năm
                                 té ra chung nhịp thở
Giấc mơ xưa
                    vẫn thấy như còn trẻ
Bởi vì ta
                 được uống rất tươi lời
 
Bà Rịa, viết tại nhà LTMK- 22.3.18, sau chuyến hành hương ra Bắc trực chỉ vào.
 
 
NGUYÊN TIÊU GẶP BẠN
Tặng  Lê Thiên Minh Khoa  và  Bùi Quang Châu  
 
Nguyên tiêu
về gặp bạn đời
Chao ơi
sung sướng một thời lưu vong
Sông Dinh từ đục đến trong
Thời gian bụi phủ
tấm lòng không phai
 
Bà Rịa, 15.01 năm Mậu Tuất, 2018.
 
GIAO CẢM
                      Tặng Lê Thiên Minh Khoa

      Lạc loài chim bỗng kêu vang
Đời treo cánh cụt chan chan hẹn hò
      Mái đời chưa dột nỗi lo
Tiễn nhau bước khách dặm dò phù sinh
      Cầm tay chưa phải đăng trình
Cầm tay để giữ giọt tình …  đong be                                    
                                         (

"Đường về kỷ niệm" – Tập thơ LÊ GIAO VĂN- NXB TRẺ-1999)
LÊ GIAO VĂN

Có liên quan