Chùm thơ  Phạm Mai

0
50

 

 

   

BÊN HỒ THAN THỞ

Bên hồ nghe gió thở than

Mặt hồ ngấn lệ đọng tràn mắt xanh

Tình ơi, bao cuộc gió trăng

Anh về em ở, băn khoăn hẹn hò.

 

TƯỞNG NIỆM

Từ mùa gọt tóc bôi vôi

Thơ như con trẻ mồ côi ven trời

Vầng trăng xưa lặn mất rồi

Lật trang thơ cũ xót người hàm oan.

               Phạm Mai

Có liên quan