Chùm thơ Ngưng Thu

0
47

LỤC BÁT RỜI
 
Trên mù sương 
Dưới mù sương
Ta đi tìm lại con đường biếc xưa.
 
Xa đồi thưa
Gần đồi thưa
Tìm yêu quanh cõi phố mưa đẫm lòng.
 
Phố chật chội
Phố mênh mông
Lang thang mây 
hỏi thinh không tình là… ?
 
Tìm nhau giữa chốn ta bà
Kẻo mai lỡ …
biết lạc sa bến nào ?
 
 
ĐIỀU EM BIẾT
 
Nắng …
là riêng của gió
 
Đất …
là riêng của trời
 
Duy một điều em biết 
Em …
là riêng một người.
 
Giữa vô vi 
trần đời
Với muôn ngàn 
hư 
thiệt
Có một điều 
em biết
Em …
riêng mình anh thôi
 
Ngưng Thu (Bình Thuận)