CHÙM THƠ – Huy Vụ

0
27

          2016 CẢM TÁC

         

          Hai ngàn mười sáu hẳn đang sang.

          Ngày tháng trôi đi rất nhẹ nhàng.

          Tuổi mãi chồng lên sầu chửa hết.

          Sức thời giảm xuống hận còn mang.

          Ngẫm thương đông giá đầy băng tuyết.

          Lại khoái xuân tươi ngập nắng vàng.

          Năm mới muôn điều mong toại ý.

          Lần pho sử cũ đọc vài trang.

                                    Huy Vụ 22/12/15

 

        Thơ yết hậu:

 

 

         BỎ

          Năm mới sang rồi năm cũ qua.

          Nhủ lòng quyết chí bỏ luôn ba…

          Từ nay nếu nhớ quay sang phở

          Nhà !

 

          CAI

          Ba thứ xuân về sẽ tính cai.

          Lòng này đã quyết chẳng nghe ai.

          Vợ con hàng xóm tròn xoe mắt.

          Ngài !

 

          XỔ

          Tết còn xa lắc đã tuôn thơ.

          Lốc rượu bia vô chắc vỡ bờ.

          Chữ xổ lan tràn nom vẻ mặt.

          Đơ !

 

          NỐ

          Thơ phú năm nao viết cũng nhiều.

          Chết lỗi bây giờ mấy kẻ yêu.

          Gửi gắm đăng bừa đi khắp xứ.

          Liều!

 

          PHIỀN

          vốn người xa xứ gốc Hưng Yên.

          Lỡ vận làm thơ để trút phiền.

          Lắm kẻ không ưa thường vẫn kháy.

          Điên !

                                              Huy Vụ 22/12/15

 

          CUỐI NĂM CẢM TÁC 

 

           Khỉ đã trực chờ thay bước dê.

          Nỗi buồn nhân thế vẫn lê thê.

          Người khôn hẳn ước con đường tiến.

          Ta dại thời mơ một lối về.

          Lầu các, xe hơi thây kẻ nịnh.

          Nhà tranh , áo vá mặc ai chê.

          Sách hay ngồi đọc trong đêm giá.

          Xót cảnh Bá Di với Thúc Tề.*

                                 Huy Vụ 22/12/15

         

 

 

Có liên quan