Chùm thơ Dung Thị Vân

0
81

Dung Thị Vân

NẾU ANH BIẾT

Nếu anh biết người làm thơ không biết khổ
Thì chẳng bao giờ anh xúc phạm đến em

Nếu anh biết người làm thơ không biết đau
Thì chẳng bao giờ anh nói dối

Nếu anh biết người làm thơ không biết khóc
Thì chẳng bao giờ anh nói hết yêu em

Có nghĩa là
Em yêu anh 

Có nghĩa là
Em chỉ muốn anh là của em mãi mãi

Dù ngày mai  
Vũ trụ này có tan thành muôn mảnh
Ta chẳng mất nhau
Nồng cháy những đêm hồng.

21.10.2015

CÁM CẢNH


Cái khôn của thơ là viết về người còn sống
Cái dại của thơ là người mất rồi cứ mãi xót đau
Thôi kệ 
kiếp người ngắn 
chẳng sao đâu
Dở – dốt hay khôn 
chết cũng vùi sâu ba tấc đất

Hãy sống cho ra sống
Khi thác xuống rạng non sông
Tài hương anh sắc trong thiên hạ
Mai mốt lìa đời sử sách phong.

15.02.2015

DTV