Chùm thơ ba câu – Lê Thiên Minh Khoa.

0
211

XUÂN MUỘN
 
Lá đã tỏa kín rừng
Một nhành mai mới nụ
Hẹn xuân xanh đành lỡ
          

TRĂNG,  EM  VÀ TÔI…

1.
Còn lại cùng tôi đêm đêm 
Là trăng xa xôi, thinh lặng 
Kề bên 

2.
Và em 
Kề bên, thinh lặng 
Xa xăm… 

 
 
ĐÊM VÀ GIÓ 

1. 
Đêm đen như hòn than 
Lòng đêm âm ỉ cháy 
Là tôi 

2. 
Chỉ chút gió hé môi 
Cũng bừng lên ngọn lửa 
Là Em.

 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Em lỡ gọi chanh đường
Nên anh uống cà phê đen mà không hút thuốc
Và, không lẽ tình yêu chúng mình như hai ly nước
                                                  
Lê Thiên Minh Khoa

Có liên quan