Chùm Lục bát – Vũ Mạnh Quang

0
84

 

vu-manh-quang

THUYỀN TRĂNG 
Thuyền trăng ai thả xuống sông 
Aỏ mờ sương khói cong cong dáng huyền 
Chở tình chở lệ chở duyên 
Đợi ai hay đợi người quên gọi đò? 

GIẤY RÁP 
Đời người dù có gỗ lim 
Thời gian như giấy ráp tìm đến thăm 
Nhẹ nhàng xoa mãi trăm năm 
Cây ơi dẫu mấy rừng xanh cũng mòn… 

BỆNH TINH THẦN 
X quang cả tâm hồn 
Để xem xương xẩu nỗi buồn ra sao 
Siêu âm hết mọi niềm đau 
Mới hay chẳng có thuốc nào bằng em… 

Vũ Mạnh Quang

Có liên quan