Chùm lục bát Vũ Mạnh Quang

0
29

 

1- SƯƠNG MỜ ẢO THƠM 


Giăng giăng trong cõi thực hư 
Đồi hoa Đà Lạt sương mờ ảo thơm 
Lên đèo Ngoạn Mục vui không?
Mà mơ thác bạc xõa tung dáng huyền 

Hồ đầy soi bóng chim nghiêng 
Trăng ơi có kịp về miền hư vô 
Cùng em viết nốt bài thơ 
Bao nhiêu con chữ sóng xô nhịp vần 

 


2- XÍCH LÔ PHỐ CỔ

Đường xa em cưỡi ô tô
Thương anh phố cổ xích lô nhọc nhằn
Gò lưng tôm bánh nhích dần
Em Tây nặng trĩu cong cần câu cơm

Vũ Mạnh Quang (Nam Định)

Có liên quan