CHÚC XUÂN – Hoành Châu

1
101

CHÚC  XUÂN 
           
(Tung hoành trực khoán)

CUNG phú quý cùng là số đỏ 
CHÚC mừng gia đạo tiếng thơm tho 
TÂN niên cháu chít về đầy đủ 
XUÂN mới bà con hội ngộ to 
PHƯỚC họa xướng , ngâm… thi ngập túi
LỘC ban, vay trả  … gạo đầy kho
THỌ lâu đáng sống đời trăm tuổi 

MẬU TUẤT VỀ, THIÊN HẠ ẤM NO 

         Hoành Châu
       ( Cuối năm 2018 )

 

Có liên quan

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.