CHỬA GIÀ. – Võ Tấn Hùng

0
212

CHỬA GIÀ.
(Hoạ vận, thơ Thanh Hà)
 
Sáu mươi rồi đó chửa tin à?
Gió bụi sông hồ sương tóc pha.
Giọng Nẫu khô khan nghe lạ hoắc
Bạn bè thân thuộc cảm quen mà!
Tự hào Đất Võ bao danh tướng,
Hãnh diện Trời Văn lắm sắc hoa.
Liếc mắt nhiều em hay hỏi khẽ:
– Già chưa anh nhỉ
Đáp:Chưa già!
 
Bình Định, 16.03.2018
Võ Tấn Hùng

Có liên quan