CHÚA ĐẾN – Bửu Tùng

0
106

 

CHÚA ĐẾN

Hang lừa rực sáng ánh vì sao
Gió rét đêm Đông mải miết gào
Thiên sứ vui mừng tin cất báo 
Mục đồng hớn hở miệng truyền rao
Màn trời lạnh lẽo con không ngại 
Chiếu đất nghèo hèn mẹ chẳng nao  
Giữa sỏi khô cằn hy vọng chớm 
Gieo mầm, Chúa đến tự ngôi cao

                                Bửu Tùng
                     Mùa Giáng Sinh 2015