Chơi thuyền trên sông trăng – Bùi Nguyên Bằng

0
125

Chơi thuyền trên sông trăng

Bùi Nguyên Bằng

thuyền trăng

Nghiêng trăng trút mộng xuống trần gian
Một chiếc thuyền thơ chở lụa vàng
Sóng bạc sông vàng gương lấp lánh
Sương mờ bụi ngọc tỏa mênh mang
Trời dâng đêm quẩy ngàn sao sáng
Gió gọi ngàn cây lộng tiếng đàn
Hồn lạc vườn mơ tình lãng mạn
Đường thi ca vọng ý lần sang

BNB