CHỢ RƯỢU – Võ Tấn Hùng

0
15

CHỢ RƯỢU.

Võ Tấn Hùng

Dừng chân chiều Chợ Rượu*
Thạch Đề** con nước xuôi.
Lưa thưa lều sạp vắng,
Nắng thu gầy liêu xiêu.
 
Chợ Rượu xưa một thuở,
Phiên cuối tháng Kinh kỳ.
Khách về như trẩy hội,
Lắm công tử hào hoa.
 
Cô hàng rượu váy nâu,
Thắt dây lưng thiên lý,
Môi cắn chỉ mời chào,
Mắt đen cười lúng liếng.
 
Đất trời cứ chung chiêng,
Tiền tiêu như núi lở,
Rượu rót tựa sông hồ,
Nghiêng ngửa giọng ngâm thơ…
 
Thành Hoàng Đế*** ai ngờ,
Đã bao lần dâu bể?
Ngẫm đời rưng rưng lệ
Con nước xuôi Thạch Đề.
 
Thăng trầm đời Chợ Rượu,
Như đời người khác chi?
Biết tìm đâu tri kỷ,
Góc lều rượu đôi ly?
 
Thuận Thái, chiều 22.09.2019
Võ Tấn Hùng
 
* Chợ Rượu thuộc làng Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định.
**Tên con sông gần Chợ Rượu
***Thành Hoàng Đế ( Bình Định) là kinh đô của triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam từ năm 1776 tới năm 1793 .