CHỢ LÀNG – Phạm Tâm An

0
927

 

 

                                        

        Chợ làng

 

Quê nghèo

nên chợ cũng nghèo

Đôi ba phản thịt,

lèo tèo mái tranh

Thúng khoai ngồi cạnh bó hành

Tép, tôm, cua, cá lành canh… nằm buồn

Chợ thưa người,

họp ven đường

Dăm cô thôn nữ má hường lại qua

Vàng, xanh – ngồng cải trổ hoa

Ngọn tre cong

gánh la đà bóng trưa

Chẳng cần mặc cả bán, mua

Cần chi đắt  – rẻ

cốt vừa lòng nhau!

Chợ mà không lẫn vàng – thau

Nên câu lục bát

thắm  màu đất quê!                                    

PTA

Hội VHNT Ninh Bình