CHIM LỒNG –  Đoàn Đình Sáng./ HỌA: Nguyễn Gia Khanh; Thy Lệ Trang 

1
62

CHIM LỒNG.

 

Đây gã chào mào hót khá hay

Mở lồng cũng chẳng chịu vù bay

Phải do đã nghiện khay mồi đó?

Hẳn tại quá yêu chiếc “cũi” này??

Mờ sáng ca vang theo một điệu

Tàn đêm kêu toáng điểm đôi bài

Chim trời tưởng bạn sà mong cứu

Ngán ngẩm bay luôn: “Mặc chú mày!”

                                       Xuân Bính Thân.

                                   Đoàn Đình Sáng.

 

HỌA:

 

THÓI ĐỜI

 

Lạ gì con hát mẹ khen hay

Khéo giật cho diều mặc sức bay

Phận sãi chùa đành nương chốn ấy

Con quan ghế vẫn giữ nơi này

Dù ngây – bạc đếm, thôi bằng cấp

Mặc khó – tiền trao, có lệnh bài

Một “sếp” hai “thầy” khi đắc ý

Hết quyền sạch chức, lại “tao mày”!

                            Nguyễn Gia Khanh

 

CHIM RỪNG VÀ CHIM LỒNG

 

"Như ta học hỏi lắm điều hay

Khắp chốn rộn ràng xoãi cánh bay

Mắt ngắm trời cao say bốn bể

Chân dừng đất rộng hót dăm bài

Rằng vui cuộc sống trăng sao đó

Ngẫm tiếc đời mi địa ngục này…"

Mới dứt, lưới đâu sà chụp tới

– Ô hô! Đáng kiếp cái thân mày!!!

                                 Thy Lệ Trang 

Có liên quan

1 BÌNH LUẬN

 1. CHIM LỒNG.
  (Họa y đề)

  Suốt ngày học vẹt hót sao hay
  Yên phận quen rồi chẳng thiết bay
  Cửa khép ngó nghiêng ai đến vậy ?
  Màn che cúm rúm bạn lui này ?
  “Meo meo” rình rập mèo tra giọng
  “Chíp chíp” loe toe chủ hỏi bài
  Còn nhớ ngày xưa trời một khoảnh ?
  Tự do ! Vĩnh biệt! Hỏi chi mày!

  Phan Tự Trí

Comments are closed.