Chiều qua kỷ niệm – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường – Trình bày: Duy Hải.

0
7

Chiều qua kỷ niệm – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường – Trình bày: Duy Hải.