Đò chiều – Liên Phương

0
28

Đò chiều

 
Đò chiều
Đưa khách sang sông
Mái chèo khua nhẹ
Trên dòng nước lên
Phận đời
Đò ấy bồng bềnh
Và người lữ khách lỡ quên thuở nào
 
Con sông ba  ngã
Vàm Nao
Bãi bồi chỗ cạn
Chỗ vào mõm sâu
Thời gian đất cũng phai màu
Khách về cảnh cũ
Mà xao xuyến lời
 
Tỏ tình
Đất ở đất ơi !
Phải rồi Sông Hậu
Lở bồi bến trưa
Thuận Giang
Nhớ lắm sao vừa
Khách buồn với cảnh người xưa đâu còn
 
Đò chiều
Ngả bóng hoàng hôn
Bên sông thinh thít
Bãi  cồn có hay ?
Người đi người đến
Chiều nay
Con đò vẫn đợi
Những ngày trống không
 
Hậu Giang
Nước chảy xuôi dòng
Bên bờ nhớ
Bên bờ mong người về
Đò chiều
Chiều khẻ
Bóng quê …