CHIỀU CHIA TAY – Võ Tấn Hùng & Lời cho em – Hoành Châu

0
399
CHIỀU CHIA TAY
 
Võ Tấn Hùng
VÕ TẤN HÙNG
Tiễn nhau mấy dặm đến phi trường,
Bịn rịn người về giọt lệ vương.
Bóng xế xốn xang chiều xứ sở,
Gió loang dờn dợn nắng quê hương.
Nơi xa đâu kẻ cùng san sẻ,
Chốn lạ biết ai để tỏ tường?
Góc bể chân mây bao thấp thỏm,
Ngày về chưa hẹn vẹn yêu thương?
 
Bình Định, 26.03.2017
VÕ TẤN HÙNG
 
Họa
Hoành Châu
LỜI CHO EM

 

Tiễn đưa nhau đến tận phi trường 
Quay gót sao em còn vấn vương?
Em chịu đơn côi chiều cố xứ 
Anh say nghiệp dĩ buổi tha hương 
Khen em vẹn nghĩa thêm chu đáo 
Nể thiếp nhiệt tâm lại tận tường 
Em hãy kiên trì thêm tí nữa 
Mai này hạnh phúc đậm yêu thương 

 

Hoành Châu
(Vĩnh Long)