CHIẾC LÁ &  HƠI THỞ – Lê Nhựt Triết 

0
60

 

LÊ NHẬT TRIẾT

CHIẾC LÁ
 
Âm thanh mùa thu  
Sắc vàng chiếc lá
Ngủ yên ghềnh đá
Hương gió điệu  ru          
 
Âm thanh mùa thu  
Sắc vàng chiếc lá
Ngủ trong thong thả        
Phơi  giọt sương khuya
 
Một ngày lá vàng
Trả ơn nổi nhớ   
Sắc vàng đánh vỡ
Ru giấc sâu dần
 
Lá  thức trong mơ            
Lá chào đông đến
Nụ hoa đổ bến      
xuân trong hương thơ    
 
 HƠI THỞ
 
Hít vào
vũ trụ hiện sinh  
Thở ra
mang những ẩn hình thối rửa     
Ô nhiễm nơi này một nửa
rừng cây, chiếc lá mửa sắc xanh  
  

Lê Nhựt Triết 

(Huyện Phú Tân, An Giang.) 

Có liên quan