Chia nửa vầng trăng đau – Minh Phương

0
21
Chia nửa vầng trăng đau
Minh Phương
 
Xuống bến trăng đau
Múc vầng trăng cũ
Nhớ sợi tơ trời
Thương tiếc mưa ngâu
Tàn tàn chớm thu
Cây mù u trổ
Mấy nhịp lục bình
Em vẫn không sang
Chuồn chuồn lang thang
Ngày đông cây bần
Tiếng bìm bịp kêu
ứ hự nàng ơi
khúc tình dạ cổ
con nước bên trời
chòng chành mái chèo
đổ xuống bến trăng
 
MP