Chia nửa vầng trăng đau – Minh Phương

0
10
Chia nửa vầng trăng đau
Minh Phương
 
Xuống bến trăng đau
Múc vầng trăng cũ
Nhớ sợi tơ trời
Thương tiếc mưa ngâu
Tàn tàn chớm thu
Cây mù u trổ
Mấy nhịp lục bình
Em vẫn không sang
Chuồn chuồn lang thang
Ngày đông cây bần
Tiếng bìm bịp kêu
ứ hự nàng ơi
khúc tình dạ cổ
con nước bên trời
chòng chành mái chèo
đổ xuống bến trăng
 
MP

Có liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here