CHÉN RƯỢU ĐỜI – Xướng Phương Hà & HƯƠNG ĐỜI – Họa Nguyễn Huy Khôi

0
171

 

XƯỚNG:
 
         CHÉN RƯỢU ĐỜI
 
Đêm lạnh, rượu nồng, tôi với tôi
Nhấp từng giọt một những buồn vui
Giọt mừng hội ngộ, rưng rưng khóc
Giọt hận tình phai, ngất ngưởng cười.
Giọt đắng, giọt cay trào khóe mắt
Giọt thương, giọt nhớ lịm bờ môi
Trăng tàn, chén cạn, bình khô đáy
Đâu giọt yêu thương ở cuối đời?
 
                   Phương Hà
 
HỌA:
 
           
HOA HƯỚNG DƯƠNG             
HƯƠNG ĐỜI
 
        (Tặng: Phương Hà!)
 
Thơ ai?…giọt…giọt…lắng vào tôi
Men ngọc lặng thầm ấm dạ vui!?
Khóc đấy!…hỷ hoan…mừng quá,…khóc!
Cười ư?…sầu hận…tận đau,…cười?
Chua cay… lệ ứa đằm mi mắt,
Mặn ngọt…men trào sếnh nụ môi!
Dốc cạn bầu,…say!…quên tối sớm
Giọt yêu san sẻ ngát hương đời!
 
               Nguyễn Huy Khôi

Có liên quan