CHÈ XANH – Xướng Võ Tấn Hùng & Nương chè thôn bản – Họa Hoành Châu

0
517

        chè xanh

CHÈ XANH

Năm nọ ra thăm bạn Mỹ Thành*,
Mang về quà quý gốc chè xanh.
Thu sang mơn mởn thân đầy búp,
Xuân đến tốt tươi lá kín cành.
Ấm rót bọt dâng ngây vị chát,
Bát tràn  nước sánh ngát mùi thanh.
Ngày hè bè bạn thường lui tới,
Khoái thứ trà tươi uống ngọt lành!
 
               Bình Định,22.02.2017
                    VÕ TẤN HÙNG

 

(*Mỹ Thành thuộc xã Ân Tín, Hoài Ân,Bình Định)

Bài họa

 NƯƠNG CHÈ THÔN BẢN 

Nương chè trãi rộng tự ngoài thành 
Nhánh cụm tròn xoe  chen búp xanh 
Thôn nữ lưng gùi nhanh hái lá
Thanh niên tay giỏ nhẹ nâng cành 
Đun sôi  chè  tỏa hương thơm ngát
Hãm nóng  trà  pha vị mát thanh 
Chiều đẹp lữ hành qua bản thượng 
Hồn quê lai láng, khí trong lành 

Hoành Châu

(Vĩnh Long )