CHẠNH LÒNG – Vũ Hùng

0
59
CHẠNH LÒNG.
Vũ Hùng
 
Sân trường chiều xuống rộng thênh thang,
Mỏng mảnh vòm me chút nắng vàng.
Lên lớp vài giờ nghe mệt mỏi,
Giải lao mươi phút khó thư nhàn.
Tháng năm trường lớp đâu thanh thản,
Khuya sớm cửa nhà chẳng rảnh rang.
Bấc đã sang mùa trang sách cũ,
Chạnh lòng bao lượt chuyến đò sang!
 
Bình Định,19.11.2019
Vũ Hùng