CẦU QUAN – Phan Công Phúc

0
86
CẦU QUAN
Phan Công Phúc
                       🍂
Cầu Quan ba nhịp… bắt qua sông
Sóng gợn đò theo nước xuôi dòng
Dốc Tòa bên ấy cao lồng lộng
Nhộn nhịp bên này… phố Gia Long!.
 
Lối về ai bắt…  nhịp cầu thương
Nghĩa cử duyên quê vẹn đôi đường
Mạch sống con thoi ngày mấy lượt
Tơ lòng giăng nhợ… bến sông tương!.
 
Chênh chếch bên cầu… trăng sáng tỏa
Lung linh đèn vọng phố thanh bình
Dáng dấp tự hào quê ta đó
Duyên dáng rạng ngời… đất Tây Ninh!.
 
Phan Công Phúc
(FCF – TN T03/2019)