CÂU ĐỐI TẾT – Thái Quốc Mưu

0
44

CÂU ĐỐI 
 
* Tết đến, nghèo xơ nghèo xác, qua hàng xóm, bưởi xin một quả, đem về lột tất, lòi múi to, múi nhỏ


* Xuân về đói mốc đói meo, nhìn trên giàn, mướp treo hai trái, hái vào gọt phạm, lại chỗ lõm, chỗ lồi. 

                                                                                                               Thái Quốc Mưu

Có liên quan