Cám ơn – Xướng VÕ TẤN HÙNG & Họa Vui kết nghĩa Hoành Châu

0
224
Xướng
CẢM ƠN
VÕ TẤN HÙNG
Kg Võ Làng Trâm
 
Cảm ơn huynh họa mấy vần thơ,
Nẫu ở phương xa lắm bất ngờ?
Bài xướng đã đăng đâu ý đợi,
Câu hòa vừa tải chẳng lời chờ?
Từng qua Mã Lĩnh trăng đèo mộng,
Có đến Đồ Bàn gió núi mơ?
Đất Võ dừng chân mai có dịp,
Nâng ly Bàu Đá chuyện ban sơ!
 
Quy Nhơn, chiều 30.06.2017
VÕ TẤN HÙNG
 
Họa
VUI KẾT NGHĨA 
(Tặng tình huynh đệ  Võ Làng Trâm  và Võ Tấn Hùng)

Cảm mộ hai huynh xướng họa thơ  
Xa lơ, lạ, chẳng chút nghi ngờ! 
Ban đầu… bỡ ngỡ  lòng mong ngóng 
Phút cuối… quen rồi dạ đợi chờ  
Hẹn đến Nha Trang… chiều nắng tắt  
Ước  về  Bình Định … sáng  tinh  mơ  
Chung ly kết nghĩa tình huynh đệ  
Vẻ mặt ai rồi cũng sởn sơ!

Hoành Châu

(Vĩnh Long)
            

Có liên quan