Cảm tác trên sông Tiền – Bùi Nguyên Bằng

0
113

Cảm tác trên sông Tiền

sông tiền

Hoàng hôn lấp lánh bóng tà dương
Rải rác ven sông trẹt lãi xuồng*
Gió lật nước lùa lay bóng nắng
Sóng nhồi phơi lớp phủi hơi suông
Vẳng nghe câu hát trên bờ vọng
Xót dạ xổ lồng giọt lệ tuông
Ghe bẹo** về đâu chiều bảng lảng
Bỏ ta ở lại hắt hiu buồn

Bùi Nguyên Bằng


(*phương tiện đi lại trên sông.**ghe bán cây trái.ở chợ nổi)

Có liên quan