Cảm tác trên cầu Mỹ Thuận – Bùi Nguyên Bằng

0
61

Cảm tác trên cầu Mỹ Thuận

Bùi Nguyên Bằng

cầu MT

Mênh mông sông nước một trời mây
Sương mỏng phủ lên mặt sóng đầy
Đất Vĩnh Long Hồ cây rợp bóng
Bến Tre Chợ Lách lá xanh vây
Mỹ Tho Chợ Nổi lòng lưu luyến
Đồng Tháp xa đưa sếu gọi bầy
Gởi tấm lòng con theo gió vẫy
Gọi tình vương vấn đất Miến Tây.

BNB