CẢM TẠ – Xướng Thư Hoàng & NGHIÃ BẠN TÌNH THƠ – Họa Trần Đình Thiện

0
126
xuong-hoa
Xướng
CẢM TẠ
 

(Tặng những bạn họa thơ TH)
Ngôn từ uyển chuyển ý sâu xa

Người họa thơ tôi rất đậm đà

Mạng ảo lung linh muôn nguyệt ánh

Vườn chiều kiều diễm những mai hoa

Duyên chưa gặp mặt chung vần gửi

Nghĩa tạc trong lòng hợp ý ca

Cay đắng bao nhiêu dường rũ sạch

Khi hòa vinh dự áng thơ xa.
23.3.17

Thư Hoàng 


 
Họa.
NGHIÃ BẠN TÌNH THƠ

 
Kinh Bắc, Biên Hòa dẫu có xa 

Tình thơ,nghĩa bạn mãi trên đà 

Thêu từ để nước như tranh lụa 

Dệt ý cho đời tựa gấm hoa 

Vẫn ước cùng ai hòa tiếng nhạc 

Hằng mơ chung buổi hợp lời ca 

Hai phương cách biệt ngàn trùng thẳm 

Nhờ mạng lối vần chẳng có xa
 
Trần Đình Thiện