CẢM HO. – Vũ Hùng

0
30
CẢM HO.
Vũ Hùng
 
Lội nước vài hôm chẳng ngại ngần.
Đêm về cảm lạnh cứ ho rân.
Kháng sinh nóng ruột ngày đôi lượt,
Chanh húng đắng môi tối mấy lần.
Lên lớp sáng ra nghe rát cổ,
Nằm nhà chiều xuống lại ê thân.
Mưa giăng lất phất rêu thềm cũ
Bứt rứt bài thơ lạc cả vần?
 
Bình Định,14.11.2019
Vũ Hùng