Cam chịu – Bạch Quỳnh

0
47

   11

Cam chịu


Lâu lắm rồi..em không nghĩ về ai
Tâm trí thảnh thơi an nhiên tự tại
Mà lạ lắm..sao nghe lòng hoang hoãi
Lòng như đang muốn nói một câu..Buồn!


Lâu lắm rồi..em không ngắm hoàng hôn
Không khao khát nụ hôn cũng không buồn dịu vợi..
Không nhớ nhung gì..không nghe lòng chới với
Khi anh xa..không thấy nhói trong lòng.

..
Cũng chẳng chờ mong..cũng chẳng phập phồng
Nhưng nói thật ….lòng em đang trống trải
Không nghĩ về ai..vì tình anh níu lại
Không thể yêu ai..vì lòng cứ u hoài…


Xa anh rồi..em không nghĩ ngày mai
Và em sống dường như đang tồn tại..
Nhưng quyết chẳng tìm anh chẳng níu tình anh lại
Cái cốc vỡ rồi. ..gắn lại cũng hoài công!!


Bạch Quỳnh