Bỗng hóa gần – Tứ tuyệt Võ Tấn Hùng & Ước thăm xứ Nghệ – Hoành Châu

0
460
    BỖNG HOÁ GẦN
VÕ TẤN HÙNG
 
 
Xứ Nghệ về thăm dẫu một lần,
Dòng Lam, Núi Quyết ngỡ quê thân .
Câu hò ví dặm sao yêu thế,
Đất Võ miền xa cứ hoá gần!
           Bình Định,26.04.2017
               VÕ TẤN HÙNG
 
ƯỚC THĂM XỨ NGHỆ 

 

 

 

Đọc bài thơ xứ Nghệ bao lần 
Núi Hống, sông Lam thắng cảnh thân  
Ví, giặm kế thừa di sản hóa
"Địa linh nhân kiệt" xa thành gần!

 

Hoành Châu

 

(Vĩnh Long )
5/5/2017