Bóng cha – Liên Phương

0
17

Bóng cha

Nắng ngày núp dưới bóng cha
Bóng tràm núp dưới
Bóng ngà ngà trưa
Hạt phèn thấm đất bao mùa
Biền bưng lênh láng
Ngày xưa cỏ phèn
 
Cây tràm nằm nước đã quen
Đường vào Nồi Gọ *
Xuồng chèn dưới kinh
Loay quay níu đám lục bình
Tiếng con cá ục đinh ninh phía tràm
 
Bóng cha đen đủa như than
Phạc phờ
Da vữa mỡ màng như bông
Lau mưa tách hạt trắng đồng
Nỗi niềm của đất
Nỗi sông của trời
 
Bóng cha núp dưới Gò Nôi *
Cạn mùa
Chim chích về ngồi với cha
Bàn chân nứt nẻ phù sa
Đất ôm hạt giống
Vỡ òa trong đêm
 
Đường cày 
Níu dậy đất phèn
Bóng cha
Và bóng nước lên xanh triền
Lúa vừa nhen nhóm ra giêng
Bóng cha tựa bóng xanh miền ca dao
 
Chiều nghiêng xuống cả mấy sào
Màu lam khói quyện nhà sau của mình
Bóng cha 
Như cả bóng hình
Thuở hàn vi đó nghĩa tình biết bao
Đồng bưng yêu lắm dường nào …
 
Liên Phương

Có liên quan