BỐN MÙA AN NHIÊN ! – Lê Đăng Mành

0
16

 

 

 

BỐN MÙA AN NHIÊN !

 

 

Tay bỏng còn khêu bếp hạ tàn

Mặc lòng cứ gợn sóng miên man

Vết khâu buốt nhói thời phiêu lãng

Chực tạt vào thềm thu dợm sang

 

Quyên khàn xa xót tội canh thâu

Trăng rót vàng dôi cúc bạc màu

Đứt vận câu thơ trườn ngắc ngoải

Lá rơi bướm tủi liệm đời sâu

 

Thu chằm xa vắng xuống tang thương

Vô trú phù vân phải đoạn trường

Hiu hắt đìa sen dầu ảm đạm

Vô thường nhắc nhở biết yêu thương

 

Dơi tìm gọi bạn tránh làn đông

Côi cút trời ơi! Thiếu ấm nồng

Chỉ có loài hoa hừng hực lửa

Trạng nguyên đỏ thắm tiếp xuân nồng

 

Kiến soi trời động để thiên di

Vật đổi sao dời cứ đến đi

Không- sắc phiêu bồng trong vũ trụ

Có sanh-có tử lẽ huyền vi

 

Thu hạ đông mầm đã nhú xuân

Dẫu từng điêu đứng biết bao lần

Choàng vai cô tịch như bằng hữu

Bất chợt bên thềm hé nụ ngân !

 

 

Lê Đăng Mành