BÌNH YÊN MỘT SÁNG RONG CHƠI! – Trường Lưu Thảo 

0
61

BÌNH YÊN MỘT SÁNG RONG CHƠI!

Gặp người… ban mai rưng rưng

Lắt lay lá

thả lưng chừng hạt sương

Thắt tim!

Lòng dặn khẽ. Đừng!…

Mặc vòng tay cũ ấm lưng một người

Tình đã qua….chết một thời

Như sương trong nắng….

Hãy cười thong dong!

Vẫn còn nắng ấm ngày đông

Trăm hoa thắm sắc, hương nồng ban mai.

 

Hết thu-đông

Đẹp bóng ngày

Thiên nhiên cười hả hê say cõi người

Bình yên một sáng rong chơi

Trong ta

thêm nữa một thời thanh xuân!

Trường Lưu Thảo (Hòa Thành – Tây Ninh)

12/2015