BÌNH YÊN MỘT SÁNG RONG CHƠI! — Trường Lưu Thảo 

0
23
BÌNH YÊN MỘT SÁNG RONG CHƠI!
 
Gặp người… ban mai rưng rưng
Lắt lay lá
thả lưng chừng hạt sương
Thắt tim!
Lòng dặn khẽ.
Đừng!…
Mặc vòng tay cũ ấm lưng một người
Tình đã qua….chết một thời
Như sương trong nắng….
Hãy cười thong dong!
Vẫn còn nắng ấm ngày đông
Trăm hoa thắm sắc, hương nồng ban mai.
 
Hết thu-đông
Đẹp bóng ngày
Thiên nhiên cười hả hê say cõi người
Bình yên một sáng rong chơi
Trong ta
thêm nữa một thời thanh xuân!
Trường Lưu Thảo (Tây Ninh)
12/2015