BÊN TRỜI THÁNG GIÊNG – NGUYỄN SÔNG TRẸM

0
54
BÊN TRỜI THÁNG GIÊNG
NGUYỄN SÔNG TRẸM
 
Về nghe gió thổi triền sông
Nhớ sao mùi khói đốt đồng khi xưa
Tháng giêng ngọn bấc cuối mùa
Còn tươi sắc nắng thêu thùa dáng Xuân
Những dòng kênh chảy quanh năm
Làm sao xóa được gót chân lấm bùn
Nên xa nghe nhớ vô cùng
Tuổi thơ tôi với mịt mùng bóng quê
Tóc xanh muôn dặm lối về
Để nay đầu bạc chợt nghe chạnh lòng !
 
Tôi về soi bóng trên sông
Thấy tôi trôi mãi theo dòng, ra khơi
Nhớ xưa lòng cũng bồi hồi
Còn nghe ngọn gió bên trời tháng giêng
 
Tháng 2/2020
NGUYỄN SÔNG TRẸM