BẢY SÁU – Hoàng Từ

0
13

 

 

 

 

 

BẢY SÁU
Ất Mùi bảy sáu đến rồi mà Vẫn thấy chân tay chắc bóng da Xóm dưới chín mươi nhiều bà vượt Làng bên tám chục lắm cụ qua Lai rai vẫn tốt xài lon bốn Nhậu tới còn xung uống xị ba Tập luyện thường xuyên tăng thể lực Đẩy lùi bệnh tật để lâu già                    22-2-2015 (04-1-AL)                         Hoàng Từ