Bâng khuâng gánh lụa – Liên Phương

0
39

Bâng khuâng gánh lụa

Em về
Một chút mong manh
Tôi đi chạm nửa lá cành
Thu phong
Người ơi! Lãng tử phiêu bồng
Bầu thơ đã cạn về không phía trời
 
Mang câu lục bát đem phơi
Con đường vắng
Có mấy lời mông lung
Nhìn quanh em
Bất chợt mừng
Hóa ra chim sẻ hình dung thật thà
 
Em buồn
Hát với cánh hoa
Nửa chiều 
Vội nhắm mắt là thẩn thơ
Lạc xưa tìm lại tình cờ
Còn đây mỏng mảnh bâng quơ nỗi buồn
 
Chiều
Em gánh lụa như sương
Mây vờn bạc trắng
Nẻo đường vắng tênh
Kìa con chim trảo qua thềm
Nước vờn mé bãi đầu trên nhánh bần
 
Em ngồi phơi lụa ngoài sân
Mỡ màng cánh mỏng
Lá dần khép xa
Ấm mùa bông trổ nõn nà
Nụ hường dâng hạt
Sương sa trắng ngần
 
Nhìn em gánh lụa
Bâng khuâng
Đâu đây có một cánh hồng
Vừa bay …

Liên Phương

Có liên quan