Bài Thơ Anh Viết -Trương Thị Thanh Tâm

0
53

Bài Thơ Anh Viết 

 

Bài thơ anh viết cho tôi 
Trái tim nhỏ máu, đã rơi từng dòng 
Nghe lòng chẳng khác mùa đông 
Lỡ lầm thôi hãy…một lần đó thôi 
 
Bây giờ tình đã xa xôi 
Cạn bầu ân nghĩa, còn gì nữa đâu!
Cuộc đời sao lắm bể dâu 
Niềm vui chưa cạn, nỗi sầu dâng cao 
 
Trái tim hụt hẫng làm sao 
Vừa trao…là đã nhận bao tủi buồn 
Thôi thì cứ để lệ tuôn 
Mưa rồi cũng tạnh, nắng vươn góc đời 
               
Trương Thị Thanh Tâm 
     Mytho

Có liên quan