Bà và Cháu – Trương Thị Thanh Tâm

0
24

Bà và Cháu

Một đời há chẳng vui gì 
Dăm ba câu nói, cười khì là xong 
Cuộc đời nào có thong dong 
Sáng ngày mở mắt, gạo đong chưa kìa 
 
Hôm qua bà hứa sẽ dìa 
Vậy mà túi rổng, có quà gì đâu!
Thôi đành lặn lội qua cầu 
Còn dăm đồng lẻ, mua xâu bắp nè 
 
Chắc là cháu sẽ khóc nhè 
Bà không thương cháu, hội hè bà quên 
Cháu đây còn muốn bắt đền 
Bộ đầm, váy mới làm duyên bạn bè 
 
Cháu ơi, bà khất lại nhe 
Lần sau bà hứa, khi về bà mua 
Đời bà nhiều lắm thiệt thua 
Ăn trên ngồi trước, bà chưa có phần 
 
Quanh năm suốt tháng buồn lần 
Nợ cơm, nợ áo, nợ tiền trót vay 
Tuổi bà thất thập lai hy 
Đâu còn sức khoẻ, bải buôi kiếm tiền 
 
Nhìn con, nhìn cháu ưu phiền 
Đời sao còn kẻ lắm tiền để tiêu 
Còn bà nhà cửa liêu xiêu 
Cháu con phận bạc, tiêu điều xác xơ!
               
Trương Thị Thanh Tâm 
Mytho 

Có liên quan