Nhạn Khâu Mô ngư nhi Nguyên Hướng Vấn – Hàm Chương dịch

0
13

Chuyện kể rằng năm ấy Nguyên Hiếu Vấn đi thi, trên đường gặp một người bắt nhạn. Anh ta vừa bắt được một con nhạn và giết chết, còn một con may mắn thoát được, nhưng nó cứ bồi hồi bay đi bay lại trên không trung, kêu hoài thảm thiết, bổng nhiên lao mình xuống đất mà chết.
Nguyên hiếu Vấn cảm động, liền mua con chim nhạn ấy, chôn cất bên bờ sông Phần. Rồi lấy đất đá đắp lên làm dấu ghi nhớ gọi là "nhạn khâu"(gò nhạn). Những người đi chung tranh nhau làm thơ làm phú, ông cũng làm một bài, tức là bài theo điệu Khâu Ngư Nhi.

Xin tặng những kẻ nặng tình nhân ngày 8/3.
HC

雁 丘 

(gò nhạn) nhạn khâu
摸 魚 兒 mô ngư nhi
元 好 問 Nguyên Hiếu Vấn


問 世間,情 是 何 物
直 教 生 死 相 許?
天 南 地 北 雙 飛 客
老 翅 幾 回 寒 暑
歡 樂 趣
離 別 苦
就 中 更 有 痴 兒 女
君 應 有 語
渺 萬 里 層 雲
干 山 萶 雪
隻 影 向 誰 去?
橫 汾 路
寂 寞 當 年 蕭 鼓
荒 煙 依 舊 平 楚
招 魂 楚 些 何 嗟 及
山 鬼 暗 啼 風 雨
天 也 妒
未 信 與
鶯 兒 燕 子 俱 還 土
千 愁 萬 古
為 留 待 騷 人
狂 歌 痛 飲
來 訪 雁 丘 處

Nhạn Khâu
Mô ngư nhi

Nguyên Hướng Vấn


Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa Bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thuỳ khứ
Hoành phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình sở
"Chiêu hồn"sở tá hà ta cập
"Sơn quỷ" ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yến tử câu hoàn thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phỏng nhạn khâu xứ.

Mồ Chim Nhạn
Nguyên Hiếu Vấn


Hởi thế gian tình là gì?
Sao khiến sống chết thề nguyền
Trời nam đất bắc cùng liền cánh
Một dạ bên nhau ấm lạnh truyền
Vui gặp mặt
Khổ chia tay
Hồn khắc sâu tình nồng tri kỉ
Lời còn văng vẳng
Vạn dặm từng mây
Núi cao chiều tuyết
Một bóng về đâu?
Cạnh sông Phần
Chiên trống năm nào? giờ tịch mịch
Đất lạnh khói hoang một thời quốc Sở
Bài "chiêu hồn" đã muộn
Khúc "sơn quỷ" ngổng ngang
Trời còn ghen
Chưa tin ư.
Tha thiết yến oanh đây mồ Nhạn
Muôn thuở khối tình sầu
Đãi nét bút tao nhân
Cuồng ca buồn cùng uống
Gò nhạn ai ghé thăm


Hàm chương

phỏng dịch