PHẢI CHI EM – Thế Diệp

0
14


PHẢI CHI EM

Thế Diệp


Phải chi cứ bé tẹo teo
Như trang giấy mới trong veo trắng ngần
Gót son chưa lấm bụi trần
Hương đồng thơm ngát
Chưa lần nhớ ai ?
Tóc thề cứ chấm ngang vai
Cứ ngây ngô thế áo dài thướt tha !
Để ta cứ mãi là ta
Ngẫn ngơ ngơ ngẫn thì ra yêu nàng
Bây giờ ôi quá ngỡ ngàng !
Hương đồng ngai ngái
Hoa vàng lấm lem.
Bây giờ thôi đã mất em
Em ngày xưa ấy sau rèm đợi anh !


Biên hòa 13/10/2015
Ngày doanh nhân Viêt nam.


Thế Diệp