Trở lại – Xướng Võ Tấn Hùng & CHIÊU ĐÃI – Họa Hoành Châu

0
164
VCD
Xướng
 
TRỞ LẠI
         
Mấy lời điện thoại Nẫu phương xa,
Thân thiết ngỡ như một mái nhà.
Chị ở Long Hồ yêu nghệ thuật,
Em nơi Đất Võ quý thơ  ca.
Tằm tơ nghiệp vướng hay mơ mộng,
Chữ nghĩa vai mang vốn thật thà.
Sông nước Cổ Chiên mai trở lại,
Đình Khao bèo dạt tím con phà!
 
Quận 9, chiều 08.06.2017.
VÕ TẤN HÙNG.
 
 
Họa
 
CHIÊU ĐÃI 

Chân tình thi hữu đến từ xa 
Thăm Hội Thơ văn xứ Vĩnh nhà  

Kết nghĩa tri âm, tăng sức mạnh  
Giữ tình tri kỷ, đậm lời ca
Anh em nồng hậu, lòng chân chất  
Nghệ sĩ trầm tư, tính thực thà  
Chiêu đãi thật lòng người xứ Nẫu  
Chia tay bịn rịn, chuyến qua phà!

       

Hoành Châu
(Vĩnh Long ) 

Có liên quan