ĐÃ THAY CHƯA? – Thư Hoàng

0
69

ĐÃ THAY CHƯA?
(Thay mật khẩu thường xuyên như châm nhớt cho xe bạn nhé)

Mật khẩu lâu lâu phải đổi à
Kẻo không phiền phức nó giây ra
Khi xem ứng dụng bao điều mới
Lúc nhập đường link những khách xa
Chẳng khó ra tay quân xí gạt
Lại hay để mắt blog-gờ ta
Coi chừng câu nick là oan mạng
Bị chúng lôi đầu chê trách nha.

                                          25/2/16
                                      Thư Hoàng

Có liên quan