CÕI TRẦN – nguyênHOANG

0
39

CÕI TRẦN.

 

Đi dưới cõi trần giữa nắng mai.

Lòng nghe nhung nhớ đến ai hoài?

Bao lâu cách biệt nào đâu nhạt,

Mấy thuở xa rời chẳng chút phai.

Cuộc sống giờ đây như bóng xế.

Tình yêu ngày đó tựa ban mai,

Quê người bám víu đời cô quạnh,

Đất khách dung thân kẻ lạc loài.

                              nguyênHOANG

 

Có liên quan