NÓI XẤU VỢ – Lệ Lệ / HỌA:   Huy Vụ;  Thục Nguyên

0
22

NÓI XẤU VỢ

 

Đôi vần tả vợ trước Đường thi

Yểu điệu đoan trang mỗi tội lì

Kéo sập kêu ngồi thì vẫn đứng

Kê giường bảo ngủ lại quay đi

Chân tiên sao ngỡ là chân cọp

Gót ngọc mà sao tựa gót chì

Cứ hễ buông lời là nói lắp

Tam tòng tứ hạnh đẻ mần chi

                                        Lệ Lệ

                                  Đường luật Làng thơ.

 

BÀI HỌA

 

NGẪU HỨNG

(HV vui họa)

 

Ngẫu hứng tôi cùng với Bác thi

Vợ ai đệ nhất thứ gan lì.

Dao kề sát cổ mi không chớp

Súng dí vào đầu mặt ngoảnh đi

Ánh mắt lóe lên bừng sắc lửa

Bờ môi mím lại lạnh gam chì.

Tam bành mà nổi ôi trời hỡi…

Hết vía tôi đành rúm tứ chi.

                                   Huy Vụ

 

VỢ TUI

 

Tò mò cũng muốn nhảy vào thi

Ngặc nổi vợ tui chẳng mấy lì

Bài bạc vừa nhìn là sáp tới

Rượu chè đã thấy khó rời đi

Mạc Ten Pháp Quốc tu không dứt

Đế nếp Gò Đen uống rất chì

Còn nếu đánh chồng thì hết biết

Sưng mày, bể mặt nói làm chi ?

                                 Thục Nguyên