HOÀI NIỆM THÀNH TÂY – Lê Ngọc Hân

0
31

HOÀI NIỆM THÀNH TÂY

 

Thành quách hiên ngang thế vững vàng.

Muôn đời sự nghiệp mãi vinh quang.

Gươm khua "Quyết tử" thù tan xác.

Súng nổ “ Thần công”  giặc phải hàng.

Cải cách điền trang dân thịnh vượng.

Đổi thay tiền kẽm nước giàu sang…

Tiếc rằng công việc còn dang dở.

Đã bị thù nhà phá vỡ toang.

                                    Lê Ngọc Hân

                        Lengochan1949@gmail.com

Có liên quan