Trang Chủ 2013 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2013

Xóm dân tộc Tà Mun – Nỗi lo còn đó – Bút ký La...

Bà con dân tộc Tà Mun sống trên địa bàn hai xã Thạnh Tân và Tân Bình gồm bảy mươi chín hộ, ba trăm hai mươi bảy nhân khẩu. Riêng xã Tân Bình có ba mươi lăm hộ, một trăm hai mươi lăm nhân khẩu.

Tác giả NGƯNG THU – VMT giới thiệu

Có ngừơi bảo cuộc đời như một dòng sông. Ừ phải đấy! Dòng sông có khi êm đềm cũng đôi khi cuộn đục. Và với Ngưng Thu thì cuộc đời còn như là một cánh đồng gió lớn. Có khi gió thuận chiều man mác heo may, cũng có khi thốc ngược vào ta - con người. Ai rồi cũng một lần băng qua cánh đồng gió trong đời... (Trích)