Trang Chủ 2013 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2013

Tác giả MẶC PHƯƠNG TỬ – Vĩnh Thuyên giới thiệu

Bây giờ và mai đây, cho dù thời gian có qua đi bao nhiêu thế nữa… Những vui buồn, còn mất, những nụ cười nát lệ, những hạnh phúc mong manh rồi chợt đến, chợt đi cùng với thân phận kiếp người.!
Thế nhưng tất cả… tất cả mọi sự vật hiện tượng không gian, thời gian, vẫn luôn theo cùng với vần thơ và vầng trăng lung linh huyền ảo sáng soi mêng mang giữa cõi đời “Mộng – Thực” này !...

Tây Ninh: Những tháng năm xưa (Kỳ 3)- Huyền thoại núi Bà Đen –...

Núi Bà Đen còn rất nhiều huyền thoại cần phải nghiên cứu, tìm tòi tư liệu mới khám phá hết những huyền bí của vùng đất thiêng. Trong phạm vi thiên ký sự này, tôi chỉ có thể gởi đến bạn đọc một số huyền thoại vẫn còn truyền tụng trong dân gian.